Tävlingar

Det kan vara väldigt spännande att försöka tävla lite med sin hund då den är färdigtränad. Det är ett trevligt avbrott i det dagliga arbetet hemma på gården. I vilket fall som helst är det bra om man kan försöka klara av ett vallhundsprov. Det är en fördel för uppfödaren av valpen om så många som möjligt av de valpar som säljs från kenneln har klarat vallhundsprovet. Det är också en fördel för köparen eftersom det inte är möjligt att få valpar registrerade efter en tik eller hane som inte är godkänd vallhund.

Idag finns det 5 olika tävlingsformer som man kan tävla i med sin hund om man vill gå vidare från ett vallhunds prov som finns för både får och nöt:

  • 2 tävlingsformer på får är internationell IK 1 och IK2 som är inofficiella klasser medan VP och Certifikat (CK) klass är officiella. NN 1, Nordisk nöt är inofficiell och NN2 nordisk nöt är officiell. Sedan har vi även SM får och Nöt som är inofficiella klasser.
  • Startavgiften 2008 är för inofficiella klasser 175 kr och för officiella 250 kr.

Vallhundsprov

Ett vallhundsprov är utformat så att domaren skall kunna bedöma unghundens arbete. Där ingår ett 100m hämt där hunden skall gå ut i en lagom båge utan att skrämma djuren och sedan göra ett upptag bakom djuren med ett bra djup. Hunden skall sedan på ett lugnt sätt driva djuren till föraren för att sedan (oftast) runda föraren och den stolpe som man står vid.

Fösningen påbörjas sedan med att hunden trycker fåren från föraren och driver fåren så rakt som möjligt mot ett grindpar ca 100 meter bort. Vid fösning är det viktigt att det är hunden som går först och trycker fåren och att man som förare håller sig en bra bit ifrån. När fåren passerat igenom grinden kan man själv snedda så att man hamnar framför fåren eftersom man sedan går en drivning på ca 100 m och passerar ytterligare ett grindhål. Ibland kan det finnas ännu ett grindhål att passera i drivningen på väg till fållan som är sista momentet.

Fållan öppnas och fåren tas in. Därefter stängs grinden med hunden kvar på utsidan. Föraren öppnar grinden och släpper in hunden som man lägger innanför, stänger grinden och skickar hunden runt fåren i fållan. Därefter öppnas grinden och fåren kommer ut. Viktigt är då att hunden inte får släppa fåren utan hunden skall visa att han kan hålla djuren kvar hos föraren på ett lugnt och trevligt sätt.

Därefter är VP avslutat och man kan börja andas.